Tågarps Trädgårds Service
Vi tar hand om din trädgård
Våra tjänster

Vi utför en rad tjänster inom olika områden.

  • Gräsklippning av stora som små ytor
  • Lukning
  • Plantering
  • Trimning
  • Beskärning
  • Trädfällning
  • Viss anläggning
  • Häckklippning
  • Bevattning
  • Snöskottning
Ovannämda tjänster är det vi sysslar med dagligen men naturligtvis kan vi hjälpa dig med andra uppdrag också som kan förekomma inom trädgårdsbranschen.