Tågarps Trädgårds Service
Vi tar hand om din trädgård
Rotavdrag

Du vet kanske redan att du har möjlighet att få skattereduktion på arbetskostnaden för trädgårdsskötsel. Från om med 1 juli 2009 kan man dra av det direkt på fakturan. Nedan kan du läsa vad rotavdraget omfattas av. Vid övriga frågor är det bara att kontakta oss.

Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård nära anslutning till bostaden.

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas trädgårdsarbete som avser normalt återkommande arbete av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant trädgårdsarbete av enklare slag räknas exempelvis gräsklippning, ogräsrensning, krattning, klippning av rosor och buskar, häckklippning samt vattning och gödning i samband med sådant arbete.

Till trädgårdsarbete som inte ger rätt till skattereduktion räknas planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten som utförs på tomt eller i trädgård. Inte heller räknas transport av avfall eller tömning av avloppsbrunn till sådant trädgårdsarbete som ger rätt till skattereduktion.